تبلیغات
پایگاه بسیج شهید رجایی فرهنگیان ناحیه 3 مشهد مقدس - مقام معظم رهبری ....
پایگاه بسیج شهید رجایی فرهنگیان ناحیه 3 مشهد مقدس
هدف بسیج حفظ ارزشهاست
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 تیر 1391 توسط امیر قربانی

     
    
    مقام معظم رهبری در بیانات خود بسیج را نیروی كارآمد كشور برای همه میدان ها تعریف و خاطرنشان كردند : بسیج یعنی نیروی كارآمد كشور برای همه میدان ها.
    بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بسیج به شرح ذیل است: 
      سالگرد تشكیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشكوه مجاهداتی است كه در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداكاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم كرده است.خاطره جوانمردان پاكدامن و غیوری كه شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند.جوانانی كه از لذات و هوس های جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی كه محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی كه محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا كردند؛ خاطره انسان های بزرگ و كم ادعایی كه كمر به دفاع از ارزش های الهی بستند و از هیبت دروغین قدرت هایی كه برای حفظ فرهنگ و ارزش های جاهلی غرب به مصاف ارزش های الهی آمده بودند، نهراسیدند.

قالب وبلاگ